Lớp 6A5 niên khóa 2018-2022

Cô giáo Nguyễn Thị Bích làm chủ nhiệm