Lớp 6A4

Lớp 6A4 do cô giáo Phạm Thị Như Hoa làm chủ nhiệm