Lớp 6A3 tổ chức 8/3

Ngoài việc tặng hoa thì các bạn nam lớp 6A3 tổ chức cho cô giáo và các bạn nữ ngày 8/3 cho lớp bằng cách tạo nên các cuộc thi vui nhộn có thưởng trong giờ sinh hoạt lớp. Các cuộc thi này bạn nên chọn những trò chơi vận động nhẹ nhàng và có tính kích thích tập thể. Các bạn nam đã bàn luận trước để nhường phái nữ thắng trong ngày đặc biệt này. Cô trò lớp 6A3 rất cảm động tấm lòng các bạn nam chuẩn bị với những món quà đẹp và ý nghĩa.