Lớp 6A3 tham quan trải nghiệm lịch sử tại Bảo tàng quốc gia số 1 Tràng Tiền.