Lớp 6A3 học kỹ năng sống chủ đề : Nhận diện cảm xúc

Lớp 6A3 học kỹ năng sống chủ đề : Nhận diện cảm xúc

Ngày 18/10/2018 các em học sinh lớp 6A3 cùng nhau xuống thư viện đọc sách và học những kỹ năng cảm xúc cơ bản. Từ đó các em đã nhận định và phân loại được cảm xúc.