Lớp 6A3

Lớp 6A3 do cô giáo Nhan Minh Hồng làm chủ nhiệm