Lớp 6A2 tham gia trải nghiệm trung tâm Panasonic

Vừa qua, lớp 6A2 cùng với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thảo tham gia trải nghiệm trung tâm Panasonic