Lớp 6A2 niên khóa 2018-2022

Cô giáo Nguyễn Thu Hoàn làm chủ nhiệm lớp 6A2