LỚP 6A2 HỌC KỸ NĂNG SỐNG CHỦ ĐỀ: “Nhận diện cảm xúc”

Trong thời gian gần đây, giáo dục KNS cho học sinh được quan tâm nhiều hơn.Trường THCS Lương Yên  đã cho triển khai và  thực hiện giáo dục KNS rất nhiều và rất đa dạng. Có thể đề cập tới một số phương thức tổ chức sau: Thông qua dạy học các môn học; qua chủ đề tự chọn; qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; qua hoạt động trải nghiệm.

Được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám Hiệu nhà trường đã triển khai với những tiết kỹ năng sống rất bổ ích lồng ghép vào chương trình giáo dục từ nhiều năm nay như giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, giáo dục pháp luật, sức khỏe sinh sản vị thành niên, … tạo nhiều cơ hội và điều kiện để học sinh hiểu biết về kỹ năng cơ bản,góp phần hữu ích trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Ngày 27/02/2018 lớp 6A2 đã học những kỹ năng sống với chủ đề: “Nhận diện cảm xúc”

Các con đã tham gia thể hiện cảm xúc của chính mình.