Lớp 6A1 tham quan bảo tàng Lịch sử Hà Nội

Lớp 6A1 trường THCS Lương Yên đã được tham quan Bảo tàng lịch sử Hà Nội và tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật Quốc gia, những hiện vật, hình ảnh, tài liệu khoa học bổ trợ, phim tư liệu và sa bàn phản ánh lịch sử quân sự Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

 Một số hình ảnh của các em học sinh 6A1