Lớp 6A1

Lớp 6A1 do cô Nguyễn  Thị Thanh Huyền làm chủ nhiệm