Lịch phát sóng”Chương trình học trên trên truyền hình” dành cho khối 6,7,8,9 bắt đầu từ 19/3/2020.