Lễ tổng kết năm học 2019-2020 Chia tay học sinh lớp 9 – bàn giao công tác hè