Lễ sơ kết học kỳ 1

Lễ sơ kết học kì I năm học 2019-2020
Tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc