Lễ kết nạp Đoàn viên lớp ĐV 91 liên đội THCS Lương Yên

Sáng ngày (22/01/2021) Liên đội THCS Lương Yên đã tham gia Lễ kết nạp Đoàn viên lớp ĐV 91 năm thành lập Đảng Cộng sản VN – 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Có 5 em HS được kết nạp Đoàn đợt 1.
1. Đào Phương Hà 9a1
2. Nguyễn Minh Toàn 9a2
3. Vũ Hoàng Việt 9a3
4. Đặng Khánh Vi 9a4
5. Hoàng Anh Dũng 9a5