Lễ kết nạp Đảng viên

Chiều ngày 6/11/2018 nhà trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phan Thị Hồng Hạnh