Khuyến cáo sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch Covid 19.

Khuyến cáo sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch Covid 19.