Khai mạc hội giảng tổ văn thể ngoại ngữ

Hôm nay ngày 9/10/2020 trường THCS Lương Yên tổ chức khai mạc hội giảng. Ở tổ văn thể ngoại ngữ đồng chí Lê Anh Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Đây là một số hình ảnh tiết học Ngoại ngữ