KH tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập Suốt đời” năm 2019 UBND quận Hai Bà Trưng