KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XV (23/11/2004 – 23/11/2019) và Liên hoan văn nghệ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù quận Hai Bà Trưng 2019.