KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019-2020

C

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện  Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019-2020; Công văn số 586/SGDĐT-QLT ngày 21/2/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc rà soát và chuẩn bị dữ liệu thi, tuyển sinh, khảo sát năm 2019; Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác tuyển sinh vào các trường mần non, lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm học 2018-2019; Công văn số 77/PGD&ĐT ngày 26/2/2019 của Phòng giáo dục và  Đào tạo  Hai Bà Trưng về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019-2020;Thông báo số 109/TB-PGD&ĐT ngày 29/3/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo Hai Bà Trưng về việc xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019-2020;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn phân tuyến tuyển sinh: phường Bạch Đằng, Đống Mác; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 của nhà trường;

Trường THCS Lương Yên  xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau: 

              I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

1. Mục đích:

–  Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

– Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp).

2. Yêu cầu:

– Điều tra chính xác số trẻ theo độ tuổi trên địa bàn, tuyển sinh hợp lý theo tuyến, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, phấn đấu giảm sĩ số học sinh/lớp.

          – Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

              II. NỘI DUNG:

          1. Tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ nhà trường:

          a) Cơ sở vật chất:

          – Nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, được trang bị đầy đủ các phòng học chức năng, bộ môn: Phòng bộ môn Sinh học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học.

          – Nhà trường có 22 phòng học theo chuẩn về diện tích, ánh sáng, bàn ghế.

          – Tình hình thực tế, quy mô của nhà trường đáp ứng được số lượng học sinh được tuyển vào năm học 2019-2020.

NĂM HỌC Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Toàn trường
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
ĐT TT ĐT TT ĐT TT ĐT TT ĐT TT
2018-2019 06 256 5 5 163 66 5 121 79 5 119 55 21 659 205
 2019- 2020 05 215 10 6 256 5 5 163 66 5 121 79 22 755 160

b) Tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường:

          Tổng số CBGVNV: 51 người.

                   + BGH: 02  người.

                   + Giáo viên: 40 người (biên chế: 31; hợp đồng: 09)

                   + Nhân viên: 9 người (biên chế: 05; hợp đồng: 04)         

Với đội ngũ nhà giáo hiện có, có thể đáp ứng được số lượng học sinh năm học 2019-2020.

2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

b) Đối tượng:

Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Đằng, Đống Mác hoặc đang sinh sống tại địa bàn phường Bạch Đằng và Đống Mác có xác nhận tạm trú của công an phường.

3. Độ tuổi tuyển sinh:

– Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008)

– Những trường hợp đặc biệt:

* Những học sinh học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học;

* Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. 

4. Hồ sơ dự tuyển:

          – Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu)

          – Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

          – Bản sao giấy khai sinh hợp lệ kèm theo giấy khai sinh bản chính để đối chiếu

          – Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn của công an phường;

          – Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

5. Thời gian tuyển sinh:

          – Tuyển sinh trực tuyến:

+ Từ ngày 07/7/2019 -09/7/2019.

+ Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 12/7/2019: Tổng hợp sô lượnghọc sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

– Tuyển sinh trực tiếp:

 + Từ ngày 13/07/2019 đến hết ngày 18/07/2019.

 Ngày 19/07/2019 báo cáo PGD&ĐT kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu hoặc số lượng học sinh đúng tuyến vượt chỉ tiêu được giao.

* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: CMHS có thể đối chiếu hồ sơ tại trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7 2019.

6. Chỉ tiêuvà địa bàn tuyển sinh

– Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến: 70%

– Dự báo tỉ lệ học sinh các khu chung cư, đô thị  trên địa bàn: 40%

– Chỉ tiêu:

+ Số liệu các lớp hiện có: 21

+ Số học sinh hiện có: 864 (Trong đó có 659 học sinh đúng tuyến và 205 học sinh trái tuyến)

+ Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020: 5 lớp 6 (225 học sinh). Số lớp toàn trường là 21 lớp, tăng số học sinh toàn trường là 915 (Tăng 51 học sinh).

Dự kiến xin trình với UBND quận Hai Bà Trưng và Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng bổ sung thêm chỉ tiêu (Nếu số học sinh vượt so với chỉ tiêu được giao vì số điều tra là 506 em.

– Địa bàn tuyển sinh: HS của 2 phường Bạch Đằng, Đống Mác

7. Địa điểm tuyển sinh:

– Tại phòng hội đồng của trường.

8. Thông tin hỗ trợ tyển sinh:

Trường THCS Lương Yên (c2luongyen-hbt@hanoiedu.vn)

9. Lịch trực công tác tuyển sinh:

Các ngày trong tuần (trừ Thứ 7 và Chủ nhật)

10. Kinh phí tuyển sinh: không thu

11. Lịch tuyển sinh: Địa chỉ truy cập http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

-Từ ngày 07/7/2019 đến ngày 09/7/2019 CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

– Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019 tiếp nhận học sinh đăng ký tuyển sinh trực tiếp, cập nhật vào hệ thống trực tuyến.

– Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 19/7/2019 tổng hợp danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh (trực tuyến và trực tiếp) , xây dựng kê hoạch tuyển sinh bổ sung.

– Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019 tiếp nhận học sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung (trực tiếp) cập nhật vào hệ thống.

– Ngày 23/7/2019 hoàn thành cập nhật dữ liệu TS vào phần mềm sổ điểm điện tử.

– Ngày 25/7/2019 công bố danh sách trúng tuyển.

– Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 5/8/2019 sắp xếp lớp.

          12. Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:

1. Đường dây nóng: Tổng đài 04 1081

2. Sở GD&ĐT Hà Nội: 04.38253743 ( tuyensinh-daucap@hanoiedu.vn).

3. Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng: 0913364429 (pgd-hbtrung@hanoiedu.vn).

4. Trường THCS Lương Yên: 02439717562(c2luongyen-hbt@hanoiedu.vn)

     II. CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

1. Công tác chuẩn bị:

– Thành lập tổ công tác tuyển sinh trực tuyến có nhiệm vụ tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

           Phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ công tác cụ thể như sau:

          Đồng chí Đinh Thị Phương Anh – Hiệu trưởng: Phụ trách chung

          Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó hiệu trưởng: Triển khai thực hiện

          Đồng chí  Nguyễn Thị Bích – Nhân viên văn phòng: Ủy viên, phụ trách hướng dẫn CMHS đến tuyển sinh.

          Đồng chí Đỗ Mạnh Cường – Giáo viên: Ủy viên, Phụ trách kỹ thuật tại trường

          Đồng chí Nguyễn Thị Thúy: Ủy viên, hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường

          Đồng chí Lê Hoàng Anh – Giáo viên: Ủy viên, hỗ trợ tuyên truyền tới các tổ dân phố

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Giáo viên: Ủy viên, hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại địa điểm UBND phường Bạch Đằng

– Phối hợp với trường TH Lương Yên và TH Đồng Nhân, UBND phường Bạch Đằng, phường Đống Mác,  các tổ dân phố của 2 phường tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến dưới các hình thức:

          + Phát thanh trên hệ thống truyền thanh trên hệ thống truyền thông của phường  về quy trình, thời gian, kế hoạch tuyển sinh trực tuyến từ ngày 7/7/2019 đến 9/7/2019

          + Gửi thông báo và hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến tới giáo viên chủ nhiệm các lớp và từng CMHS lớp 5 trường TH Lương Yên và TH Đồng Nhân để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất ( Có thông báo kèm theo)

          + Tuyên truyền tới các tổ dân phố thuộc địa bàn phường về thời gian, quy trình thực hiện tuyển sinh trực tuyến để CMHS biết và thực hiện đúng thời gian.

          + Chuẩn bị:  CSVC phòng hỗ trợ tuyển sinh gồm 3 máy tính laptop, 20 máy tính bàn tại phòng Tin, phân công giáo viên trực, hỗ trợ kỹ thuật tại phòng Hội đồng, phòng Tin học, tại UBND Phường Bạch Đằng các ngày từ 7/7/2019 đến hết ngày 9/7/2019

          + Phân công giáo viên đến các địa bàn tổ dân phố để vận động, nắm bắt tình hình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

          + Nhà trường đăng ký tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến đạt 70%

          + Số điện thoại hotlie trực hướng dẫn:Đỗ Mạnh Cường: 0989922045

         2. Các bước tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

 Cha mẹ học sinh truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh:

CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh:

Cha mẹ học sinh nhập mã học sinh và mật khẩu, nhắn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tinchính xác , CMHS nhập mã xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyển sinh trực tuyến.

 Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi  thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

CMHS có thể vào hòm thư  điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

          3. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến (cho học sinh đúng tuyến Phường Bạch Đằng và phường Đống Mác): Từ ngày 07/7/2019 đến ngày 09/7/2019.

4. Lịch trực công tác tuyển sinh trực tuyến:

– Ngày 07/7/2019: Đ/c Đinh Thị Phương Anh – Hiệu trưởng -ĐT:0944960066

-Ngày 08/7/2019: Đ/c Đinh Thị Phương Anh- Phó Hiệu trưởng

– Ngày 09/7/2019: Đ/c Bùi Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng –   ĐT:0988021959

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020. Tham dự đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do SGD&ĐT, PGD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

2. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh việc thực hiện triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.

          3. Thành lập hội đồng tuyển sinh của nhà trường:

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Đinh Thị Phương Anh Hiệu trưởng Chủ tịch Phụ trách chung, làm báo cáo
2 Bùi Anh Tuấn P.Hiệu trưởng P. Chủ tịch Nhận học bạ
3 Nguyễn Thị Thúy GV-TKHĐ Thư ký Nhập dữ liệu
4 Lê Hoàng Anh CTCĐ Ủy viên Trực tiếp tuyển sinh
5 Phan Thu Hà Trưởng TTrND Ủy viên Trực tiếp tuyển sinh
6 Nguyễn Thị Việt Hà Tổ trưởng tổ XH Ủy viên Trực tiếp tuyển sinh
7 Nguyễn Thị Bích NV văn phòng Ủy viên Nhận học ba, nhập dữ liệu, nộp các loại báo cáo
8 Đỗ Mạnh Cường Giáo viên Ủy viên Nhập dữ liệu, hoàn thiện báo cáo

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

4. Tổ chức tuyển sinh:

– Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

– Trong suốt thời gian tuyển sinh, tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

– Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

– Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và PGD&ĐT.

5. Công tác tuyên truyền, phối hợp:

          – Nhà trường chủ động phối hợp với UBND  hai phường Bạch Đằng, Đống Mác :

          + Trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân tuyến.

+ Trong công tác xây dựng và báo cáo Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường.

          – Làm công văn báo cáo với lãnh đạo UBND phường Bạch Đằng, Đống Mác  về việc tổ chức phát thanh:

+ Các thông tin về công tác tuyển sinh (theo các nội dung có trong mục I),

+ Thành tích,các hoạt động nổi bật của nhà trường trong các năm học vừa qua.

– Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và PGD&ĐT.

6. Chế độ báo cáo:

a.Báo cáo theo ngày, báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết tuyển sinh qua email và bằng văn bản về PGD&ĐT cho Đ/C chuyên viên phụ trách cấp học.

b. Thực hiện báo cáo theo lịch công tác tuyển sinh.

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020:

TT Thời gian Nội dung công việc
1 Trước ngày 04/4/2019 Hoàn thành dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh và tờ trình, danh sách HĐTS theo hướng dẫn của PGD&ĐT (Báo cáo số 1)
2 Trước 17/4/2019 PGD&ĐT hoàn thành dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 trình UBND Quận phê duyệt
3 15/5/2019 Nộp Kế hoạch tuyển sinh về PGD
4 16/5/2019 PGD&ĐT ra Quyết định tuyển sinh cho các trường
5 17/5/2019 Phòng GD&ĐT nộp Kế hoạch tuyển sinh về Sở GD&ĐT (KH đã được UBND quận phê duyệt).
6 20/5/2019 PGD&ĐT hoàn thành  cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
7 22/5/2019 Phòng GD&ĐT họp giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 cho các trường.
8 Trước ngày 25/5/2019 Các trường TH haonf thành việc cấp mã cho học sinh.
9 Từ 1/6/ đến 30/6/2019 Tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh, công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh đầu cấp.
10 Từ 15/6 đến 17/6/2019 Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn TP
11 Trước 25/6/2019 Hoàn thiện cập nhật điều chỉnh phân tuyến, chỉ tiêu trong phần mềm tuyển sinh trực tuyến. SGD&ĐT đóng hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ 26/6 đến 30/6 để chuẩn bị vận hành chính thức.
12 Từ 7/7 đến hết 9/7/2019 Tuyển sinh trực tuyến lớp 6
13 Từ 10/7 đến 12/7/2019 Tổng hợp số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, báo cáo PGD&ĐT (Báo cáo nhanh số 2)
14 Từ 13/7 đến hết 18/7/2019 Tuyển sinh trực tiếp theo phân truyến lớp 6 Cập nhật danh sách lên hệ thống dối với học sinh đăng ký trực tiếp.
15 Từ 18/7 đến 20/7/2019 -Nộp Báo cáo nhanh số 3 về  PGD&ĐT trước 15h. Báo cáo gồm: Danh sách HS đã tuyển theo phân tuyến; những thuận lợi và khó khăn, kiến nghị trong công tác tuyển sinh. -Nộp kế hoạch tuyển sinh bổ sung về PGD&ĐT báo cáo UBND quận phê duyệt (Nếu có) – Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển sinh bổ sung năm học 2019-2020 (Nếu có).
16 Từ 20/7 đến 22/7/2019 Tiếp nhận học sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung và cập nhật hệ thống (nếu có)
17 23/7/2019 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm
18   nộp báo cáo nhanh số 4 về SGD&ĐT (Gồm toàn bộ danh sách học sinh đã được tuyển, những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh)
19 25/7/2019 Nhà trường công bố công khai danh sách HS trúng tuyển vào trường năm học 2019-2020 .
20 Trước 25/7/2019 Phòng GD&ĐT báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh đối với SGD&ĐT.
21 30/7/2019 PGD&ĐT kiểm tra các trường về công tác tuyển sinh (Từ 1/7 đến hết 30/7/2019)
22 30/7/2019 PGD&ĐT nộp báo cáo chính thức về SGD&ĐT
23 1/8 đến 10/8/2019 Sắp xếp lớp

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 của trường THCS Lương Yên.

  Nơi nhận:        – Ban lãnh đạo PGD&ĐT quận (để báo cáo); – UBND phường Bạch Đằng, Đống Mác (đế báo cáo, phối hợp);     HIỆU TRƯỞNG           Đinh Thị Phương Anh

����������������������������������������������������������������������������������������������������w��w*�ƅ2�dž3��}-��~-��~-��~-�