KẾ HOẠCH Triển khai dạy học trên truyền hình và dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid19