KẾ HOẠCH Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13); Thực hiện kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội, kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020.

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường.

          Ban giám hiệu trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch  triển khai công tác y tế học đường năm học 2019 – 2020 như sau:

          I/ MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung:

– Góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

          2. Mục tiêu cụ thể:

          – Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác y tế học đường

          – Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho HS. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp cho học sinh.

          – Thực hiện việc giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh theo mùa trong trường hợp để xử lý kịp thời, triệt để. Kiếm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

          II/ CHỈ TIÊU

          – Phòng y tế đảm bảo diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; cán bộ y tế trình độ từ y sỹ trung cấp trở lên theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13).

          – Tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến và theo dõi điều trị.

          – Đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt và nước uống cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt. Tăng cường đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, lớp học và các công trình vệ sinh trường học theo quy định.

          – Tổ chức triển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong trường học, từng bước góp phần giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, gù vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán, hen phế quản và các yếu tố nguy cơ ảnh hường đến sức khỏe trong trường học. Truyền thông giáo dục dân số – sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh

          – Không để xảy ra dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm trong trường học.

          – 100% học sinh tham gia BHYT

          III/ NỘI DUNG

         – Kiện toàn BCĐ y tế trường học, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch sốt xuất huyết, an toàn thực phẩm.

         – Nhà trường có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. Cán bộ y tế nhà trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn và phổ biến văn bản quy định, quy chế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

         – Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định hiện hành.

         – Tăng cường hoạt động TTGDSK cho học sinh, nhất là tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Giáo dục SKSS vị thành niện: kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em.

         – Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh: Khám sức khỏe định kỳ theo chuyên khoa, sơ cấp cứu ban đầu, nha học đường, phòng chống các bệnh về mắt, gù vẹo cột sống…thông báo các trường hợp bệnh cho gia đình để phối hợp quản lý và chuyển tuyến điều trị kịp thời.

         – Triển khai nội dung chăm sóc sức khỏe cho học sinh: khám, kiểm tra sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, súc miệng fluor… Phối hợp với các gia đình để khám quản lý điều trị các bệnh mãn tính cho học sinh. Tổ chức đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi trong năm.

         – Củng cố và nhân rộng mô hình điểm về phòng chống các bệnh mắt học đường, nha học đường, rối loạn sức khỏe tâm thần học đương, tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh. Đẩy mạnh hoạt động phòng chống tại nạn thương tích học đường, xây dựng trường học an toàn đặc biệt là tai nạn ngã cao, đuối nước, giao thông, cháy nổ…Lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu Vitamin A, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

         – Đảm bảo cung ứng sử dụng thuốc đúng quy chế. Rà soát trang thiết bị, dụng cụ y tế, bổ sung sửa chữa kịp thời để đảm bảo công tác chuyên môn.

         – Tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo chuẩn: Phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng, trang thiết bị dạy và học; đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định hiện hành.

         – Tuyên truyền với phụ huynh về trách nhiệm trong việc tổ chức bữa ăn tại gia đình đảm bảo dinh dưỡng, ATTP cho con, em mình. Triển khai các hoạt động kiểm soát bệnh liên quan đến dinh dưỡng… và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

         – Tổ chức đánh giá các hoạt động về công tác y tế

         – Tăng cường tuyên truyền tính nhân văn và lợi ích của công tác bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ và người giám hộ học sinh, nêu rõ việc tham gia BHYT học sinh sẽ được trích kinh phí để chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học. Phối hợp với BHXH Hà Nội thực hiện tốt BHYT HSSV, sử dụng có hiệu quả nguồn trích từ quỹ khám chữa bệnh BHYT cho công tác SSSKBĐ cho học sinh tại trường học.

         – Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong trường học. Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện vệ sinh trường học, tình hình sức khỏe học sinh và kết quả thực hiện công tác YTTH.

          – Tổ chức và đảm bảo công tác y tế cho các kỳ thi trong năm học 2019- 2020.

         – Triển khai công tác YTHĐ, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP.

         – Đón đoàn kiểm tra đánh giá thi đua về công tác y tế học đường vào tháng 3-4/2020

         – Triển khai công tác y tế học đường. Bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ mục tiếu YTTH, tranh thủ sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, các chương trình dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

         IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1.Tổ chức quản lý, chỉ đạo công tác y tế học đường:

         – Kiện toàn BCĐ công tác y tế trường học (có quyết định của hiệu trưởng) gồm các thành phần: Đại diện BGH, Trưởng trạm YTP, Cán bộ y tế, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách, Bí tư Chi đoàn, giáo viên thể dục, Đại diện CMHS.

          – Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, lịch hoạt động thiết thực có hiệu quả                                                   

          – Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh. Giáo dục sức khỏe phòng chống các bệnh: Mắt (cận thị, mắt hột…), cong vẹo cột sống, thấp tim, các bệnh về răng miệng, hen phế quản, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung và phương pháp tuyên truyền phong phú để học sinh dễ hiểu và thực hiện; chú trọng tuyên truyền những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

          – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường về tiêm chủng mở rộng nói chung và tiêm phòng vắc xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người hiểu và đưa con em đến tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.

          – Lập sổ sách theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Thực hiện nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả hồ sơ sổ sách.

          – Kiểm tra hàng ngày vệ sinh lớp học, hành lang, sân trường, khu vực cổng trường.

          – Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác y tế học đường năm học 2019 – 2020, vận động CMHS 100% tham gia bảo hiểm y tế học sinh.

        2. Chăm sóc sức khỏe học sinh:

         – Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, thông báo kết quả khám sức khỏe cho CMHS, cán bộ y tế tư vấn cho CMHS điều trị và theo dõi những trường hợp học sinh được phát hiện bệnh.

       – Thực hiện và giải quyết kịp thời những tình huống cần thiết cho học sinh về công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

      – Phòng y tế được trang bị dụng cụ tối thiểu (tủ thuốc, nẹp gôx, giường, chăn, gối…) đủ thuốc thiết yếu theo quy định; Cán bộ y tế được tập huấn về nha học đường, tập huấn chuyên môn, giao ban y tế học đường theo kế hoạch của ban chỉ đạo.

      – Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa và truyền thông về giáo dục dân sốc, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

     – Học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh học đường, có ý thức giữ gìn sức khỏe.

     – Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trong học sinh. Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh mắc các bệnh về mắt, răng miệng. Không để xảy ra các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Đảm bảo đủ nước uống sạch cho học sinh trong thời gian học tập tại trường.

        3. Kế hoạch cụ thể

          Tháng 8:

           – Kiểm tra tủ thuốc, bổ sung thuốc và thiết bị cho phòng y tế để phục vụ năm học mới

          – Kiểm tra sổ và bổ sung sổ mới. Lập sổ sách khám, chữa bệnh cho HS

          – Thực hiện tổng VS môi trường vào cuối giờ thứ 7 hàng tuần

          – Tăng cường công tác phòng, chống SXH

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh, môi trường sư phạm

          – Báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 9:

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Lập kế hoạch công tác YTHĐ; CSSKBĐ; công tác CTĐ; công tác phòng, chống TNTT; phòng, chống dịch bệnh; Phòng, chống SXH; công tác ATTP năm học 2019-2020

          – Kiện toàn các BCĐ

          – TT vệ sinh phòng, chống SXH

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – Ký cam kết ATGT và phòng chống TNTT

          – Tuyên truyền VSRM cho HS

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – Vận động CMHS tham gia BHYT

          – TT tăng cường công tác đảm bảo ATTP; phòng, chống NĐTP năm học 2019-2020

          -TT phòng, chống bệnh Sởi

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – TT vệ sinh phòng, chống bệnh Tay – Chân – Miệng

          Tháng 10

          – Bổ sung thêm thuốc mới

          – Dự kiến phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế tổ chức chương trình “Ngày hội sức khỏe học đường”

           – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT VS phòng, chống các bệnh về răng miệng, TKX, VS ăn uống-VSATTP, PC say nắng, nóng và TNTT

          – Lập kế hoạch khám sức khỏe toàn diện cho học sinh

          – Lập DS theo dõi và báo cáo HS mắc bệnh  với BGH, GVCN, GV thể dục và CMHS để theo dõi và điều trị kịp thời (nếu có)

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – TT hướng dẫn HS biết cách giữ gìn VSCN, VSMT, lớp học

          – Kiểm tra VS trường học, nước uống của HS, hệ thống chiếu sáng các lớp học

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 11

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT phòng, chống TNTT

          – TT, HD cho HS không bỏ bữa sáng để tránh mắc đau dạ dày và hạ đường huyết

          – Là tháng giao mùa Thu- Đông nên thường xảy ra các dịch bệnh như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản nên công tác TT phòng bệnh rất quan trọng

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – TT tăng cường công tác đảm bảo ATGT; phòng, chống TNXH và ma túy học đường năm học 2019-2020

          – TT phòng, chống HIV/AIDS

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 12

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

          – Vận động 100% HS tham gia BHYT

          – TT phòng, chống các bệnh do muỗi như SXH; các bệnh truyền qua đường hô hấp, bệnh Sởi, ho gà và các bệnh mùa Đông-Xuân

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – TT giữ VS sạch sẽ, không để ứ đọng nước sau mưa, không thải rác mất VS ra các phòng học, phòng làm việc.

          – Hàng ngày đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, nước tinh khiết cho HS và GV

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 01

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT cho Hs giữ ấm trong mùa lạnh. Đảm bảo ATTP và phòng, chống NĐTP; bệnh giun sán và VS ăn uống, VSATTP

          – Kiểm tra VS trường học, nước uống của HS, hệ thống chiếu sáng các lớp học

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – TT phòng, chống TNTT

          – TT giữ VS sạch sẽ, không để ứ đọng nước sau mưa, không thải rác mất VS ra các phòng học, phòng làm việc

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 02

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT công tác đảm bảo ATTP đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân 2020

          – TT phòng, chống TNTT

          – Thường xuyên hướng dẫn HS công tác phòng, chống ma túy

          – Kiểm tra sân trường, lớp học, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ ánh sáng đảm bảo điều kiện học tập và làm việc của HS và CBGV, CNV trong toàn trường

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 03

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT phòng, chống tác hại của thuốc lá

          – TT kiến thức về ATTP, phòng chống NĐTP và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè. Nhắc nhở HS ko ăn quà vặt ngoài cổng trường và những hàng quán không đảm bảo vệ sinh

          – TT phổ biến bệnh dại và cách xử trí khi bị chó, mèo cắn

          – Kiểm tra VS ATTP, VS khung cảnh MTSP

          – TT phòng chống xâm hại trẻ em

          – TT phòng, chống các bệnh do các chủng VR cúm gia cầm

          – Tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện”

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Dự kiến đón đoàn kiểm tra công tác YTHĐ, CTĐ (vào tháng 3,4 hàng năm)

          Tháng 04

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT phòng, chống cháy nổ

          – TT phòng, chống SXH

          – TT giữ gìn sức khỏe trong học tập (ôn thi), thể dục, rèn luyện

          – Kiểm tra sân trường, lớp học, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ ánh sáng đảm bảo điều kiện học tập và làm việc của HS và CBGV, CNV trong toàn trường

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          Tháng 05

          – Kiểm tra lại tủ thuốc và bổ sung thuốc mới

          – Theo dõi, CSSK cho HS, cán bộ GV,CNV trong nhà trường

          – TT về công tác CSSK trong dịp hè, phòng tránh tai nạn trong dịp hè (đuối nước), vệ sinh khi đi trại hè

     – Kiểm tra sân trường, lớp học, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ ánh sáng đảm bảo điều kiện học tập và làm việc của HS và CBGV, CNV trong toàn trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 – TT học sinh rèn luyện thể lực và giữ gìn sức khỏe trong mùa thi

          – Kiểm tra, báo cáo tình hình TNTT

          – Thống kê số ca sơ cấp cứu trong tháng

          – Kiểm kê tủ thuốc, trang thiết bị phòng y tế

          – Xác định củng cố phát triển YTHĐ, CSSK thường xuyên cho HS là nhiệm vụ của mỗi HS và nhà trường

          – Chuẩn bị cho HS về nghỉ hè

Nơi nhận: – Phòng GD&ĐT; (Báo cáo) – BGH;(Chỉ đạo thực hiện) – TPT, Y tế; (thực hiện) – WebsiteTrường; – Lưu: VT.             HIỆU TRƯỞNG