Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách”

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN
Số: /KH-THCS LY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập – Tự do – Hạnhphúc  
                          
 QuậnHaiBàTrưng, ngàythángnăm

KẾ HOẠCHTỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”

Cuộcthi “Vẽbìasáchmàemyêuthích”

Trường THCS LươngYênxâydựngKếhoạchtổchức“Ngàyhộiđọcsách”, cụthểnhưsau :

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

1. Mụcđích

          – HS đượctìmhiểucáctácphẩmvănhọctrongchươngtrìnhNgữvăn THCS.

          – Giúp HS pháthuykhảnăngsángtạo,năngkhiếuvẽtranh, thuyếttrình, trìnhdiễn,…

2. Yêucầu

Đảmbảoquytrình, tínhthiếtthực, hiệuquả, tạokhôngkhísôinổi, hàohứngchocácemthiếunhi, độiviên.

II.THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

          1. Thờigian, địađiểm

– Thờigiantổchức: 7h30’, thứ 2,ngày18/03/ 2019.

– Địađiểm: Sântrường THCS LươngYên –  ngõ 63 phốLươngYên – phườngBạchĐằng – quậnHaiBàTrưng –thànhphốHàNội.

2. Đốitượngthamgia

– Họcsinhkhốilớp 8

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Thànhphầnthamdự

– Ban giámhiệu.

– Tậpthể CB, GV, NV nhàtrường

– HS toàntrường.

         2.Nội dung hìnhthứccácphầnthi

         * Nội dung:- Mỗi lớp vẽ 1 bìa sách là các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở.

                                      – Tìm hiểu về cuốn sách mà lớp mình vẽ.

         * Hình thức:- Vẽ trên khổ giấy A1, không giới hạn về màu vẽ và chất liệu giấy, khuyến khích đóng khung.

                                      – Thuyết trình, giới thiệu về cuốn sách đó trong thời gian 5 phút (có thể minh họa bằng các hình thức: hát, múa, kịch,…)

3. Cơcấugiải thưởng:1giảinhất, 1 giảinhì. 1 giảiba, 2 giảikhuyếnkhích.

4Ban giámkhảo :

1. Đ/c Phan Thu Hà– trưởng ban giámkhảo

2. Đ/c PhạmQuốcHoàn – phó ban giámkhảo

3. Đ/c TrầnThịTrang – Ủyviên

         5. Diễnbiếnchươngtrình

STT Thờigian Diễnbiếnchươngtrình Ngườithựchiện
1 7h15’ – 7h30’ Tậptrunghọcsinh, ổnđịnhtổchức Đ/c Mai
2 7h30’ –  7h35’ Chàocờ Đ/c Mai, Họcsinh
3 7h35’ –  7h40’ Giớithiệuthểlệcuộcthi, BGK Đ/c Mai
6 7h40’ –8h5’  5 lớpkhối 8 thithuyếttrình GVCN + Họcsinhkhối 8
7 8h5’ – 8h10’ Phầngiaolưukhángiả Đ/c Mai, Họcsinhtoàntrường
8 8h10’ – 8h15’ Côngbốtraogiải Ban giámkhảo
9 8h15’ Bếmạchộithi Đ/c Mai

6. Phâncôngnhiệmvụ

TT Néi dung c«ngviÖc Ng­êithùchiÖn T. G Hoànthanh
1 LªnkÕ ho¹ch, phôtr¸chchung §/c Mai 11/3
2 Chuẩnbịâmthanh Đ/c Thành 18/3
3 PanoTrangtrangtrísânkhấu Đ/c Hoàn, Hà, Hải 17/3
4 Phụtráchphầnthi GVCN khốilớp 8 18/3
5 Lêntiêuchíchấmđiểm Đ/c Trang  
6 BGK+Thưkí 1. Đ/c Phan Thu Hà– trưởng ban giámkhảo 2. Đ/c PhạmQuốcHoàn – phó ban giámkhảo 3. Đ/c TrầnThịTrang – Ủyviên 18/3
7 Kê, dọnbànghếgiáoviên Đ/c Nga + lớptrực 8A3 18/3
8 Phầnthưởngcácđộivàgiaolưukhángiả  Đ/c Mai, Hạnh 17/3
8 Hỗtrợquảnlíhọcsinh GVCN 18/3
10 Quay phim, chụpảnh Đ/c V.Cường 18/3

          TrênđâylàKếhoạchTổchức“Ngàyhộiđọcsách” củatrường THCS LươngYên.Đềnghịcánhân, bộphậnđượcphâncôngnhiệmvụnghiêmtúcchấphành.Trongquátrìnhthựchiệnnếucóphátsinhvướngmắcđềnghịbáocáo Ban Giámhiệunhàtrườngđểkịpthờixửlývàchỉđạo./.

QuậnHai Bà Trưng, ngàythángnăm 2019

BAN GIÁM HIỆU                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH