Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2020 trường THCS Lương Yên