KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh năm học 2019- 2020

          Thực hiện kế hoạch kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020; công văn số 1183/UBND-YT ngày 27/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh SXH và trienr khai đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải năm 2019.

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường.

          Ban giám hiệu trường THCS Lương Yên xây dựng kế phòng, chống dịch bệnh năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

           – Chủ động dự báo, phát hiện sớm ca dịch đầu tiên. Xử lý kịp thời triệt để, không để bùng phát thành dịch lớn.

           – Giảm tỷ lệ mắc và cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, không có tử vong vì dịch; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sức khỏe của CB-GV-NV, CMHS và học sinh.

2. Mục tiêu cụ thể:

           – Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của chi ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường về công tác chủ động phòng chống dịch. Từng bước xã hội hóa các hoạt động phòng chống dịch.

          – Nâng cao kiến thức, thực hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, chủ động phòng chống các dịch bệnh trong cộng đồng. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 04/2003/CT-UB ngày 17/01/2003 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần.

           – Giám sát chặt chẽ các ổ dịch được phát hiện kịp thời, xử trí triệt để không để dịch lây lan, tái phát. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với những dịch bệnh mới nổi, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc dịch bệnh, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn ohas xã hội do bệnh dịch.

          – Cán bộ y tế được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng giám sát, xử lý dịch bệnh.

  – Đảm bảo duy trì các tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giữ vững những thành quả đã đạt được của chương trình.

          – Triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các lớp trông giữ trẻ ngoài nhà trường.

– Tăng cường công tác thông tin giáo dục truyền thông nguy cơ phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại trường nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

– Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo về công tác chủ động phòng chống dịch. Xác định rõ vai trò của lãnh đạo trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Xã hội hóa công tác phòng chống dịch.

– Ban chỉ đạo phòng, chống dịch chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2019 và  phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường Bạch Đằng trong triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch.

 • Công tác tuyên truyền

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS nhằm nâng cao kiến thức thực hành các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

– Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền:

+ Nhân viên y tế: Biên soạn nội dung tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trực tiếp vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, tập trung đầu giờ hàng ngày (chú trọng tuyên truyền các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là dịch SXH và nguy cơ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm);

+ Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường.

+ Đội xung kích chữ thập đỏ phát thanh vào các giờ ra chơi

+ Treo pano, phát tờ rơi.

+ Giáo viên thực hiện dạy học lồng ghép giáo dục phòng chống dịch bệnh.

Yêu cầu: Nội dung phong phú, hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thuộc để học sinh dễ tiếp thu và thực hiện.

– Thông tin chính xác, kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch, tình hình diễn biến của dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh… để CBGVNV, học sinh và CMHS biết và không hoang mang, lo lắng.

          – Thực hiện truyền thông nguy cơ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

 • Công tác giám sát, xử lý dịch

– Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch với mục tiêu nhằm phát hiện sớm các ca dịch bệnh, xử lý kịp thời, triệt để, hiệu quả, đáp ứng trước mọi diễn biến của bệnh dịch không để dịch lan rộng.

– Phối hợp giữa nhân viên y tế, GVCN và nhân viên phụ trách chăm sóc học sinh phòng chống dịch trong việc phát hiện sớm, thông báo kịp thời ca dịch bênh để tổ chức xử lý dịch kịp thời.

– Tăng cường công tác theo dõi, giám sát tình hình và diễn biến của dịch bệnh ở các địa bàn giáp ranh, khu vực lân cận trường học để kịp thời tham mưu, cách ly không để dịch xâm nhập.

– Ứng dụng CNTT trong việc thống kê, giám sát số liệu dịch.

 • Công tác đào tạo, tập huấn

– BCĐ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống dich.

– Cán bộ y tế nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật, nắm chắc về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cập nhật các quy định, quy trình chuẩn đoán, điều trị, giám sát và xử lý triệt để các ca dịch, ổ dịch, bệnh truyền nhiễm, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập; Kỹ năng phòng chống dịch tại nhà trường và công tác khai báo, thông tin, tổng hợp báo cáo.

 • Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

– Thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch vào sáng thứ bảy hàng tuần.

–  Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác HSSV, hoạt động NGLL và y tế trường học năm học 2019-2020; phòng chống dịch; phòng chống tác hại của thuốc lá; đảm bảo ATTP năm học 2019-2020.

– Tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, vệ sinh môi trường sau mưa, lũ.

– Tổ chức các chiến dịch thu gom phế liệu, phế thải, chất thải, diệt bọ gậy, xử lý hóa chất, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và phòng chống các dịch bệnh khác trước và trong mùa dịch…

 • Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Nghiêm túc thực hiện Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 38/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Thực hiện chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Thông tri 06-TT/TU ngày 18/01/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; Chương trình 47/CTr-UBND ngày 29/3/2012 của Thành ủy; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/02/2012 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030….và các văn bản hướng dẫn của quận Hai Bà Trưng, Phòng GD&ĐT quận…

– Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh để chủ động phòng ngừa bệnh dịch lây lan.

 • Công tác tiêm chủng vắc xin

– Thực hiện đúng các quy định của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Tuyên truyền khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ các nội dung của chương trình tiêm chủng mở rộng; chủ động tiêm phòng những bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao, những bệnh không thuộc nhóm bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

– Phối hợp với cơ quan y tế phường, quận, điều tra và tổ chức tiêm phòng tại trường khi có chủ trương của cấp trên.

 • Đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch

– Phối hợp với trạm y tế phường Bạch Đằng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất, sẵn sàng công tác cấp cứu và công tác xử lý dịch.

– Cập nhật các ca dịch đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch chính xác và kịp thời theo quy định.

 • Công tác kiểm tra

– Kiểm tra định kỳ:  BCĐ phòng chống dịch, bệnh có kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh tại nhà trường.

– Căn cứ vào tình hình diễn biến của quận và thành phố, BCĐ phòng chống dịch, ATTP tổ chức tự kiểm tra để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch

– Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch năm 2019. Lập hồ sơ theo dõi dịch bệnh tại trường (nếu có).

– Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch, công tác y tế học đường trong nhà trường.

– Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho 100% giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh có kiến thức, thực hành đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh..

– Chỉ đạo các bếp ăn ngoài nhà trường thực hiện đúng, đủ các điều kiện ATTP. Đảm bảo bếp ăn sử dụng rau, củ, quả và thực phẩm an toàn và được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Công khai thực đơn, định lượng, nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn và lớp trông giữ ngoài nhà trường.

– Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để kịp thời xử lý.

 • Nhân viên y tế

– Tham mưu cho Ban giám hiệu kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch năm 2019.

– Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tổ chức triển khai công tác phòng dịch.

– Phổ biến các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành luật.  Cập nhật các quy định, quy trình chẩn đoán, điều trị, phát hiện, giám sát và tham gia xử lý triệt để các ca dịch, ổ dịch bệnh truyền nhiễm, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập, kỹ năng truyền thông phòng chống dịch và công tác khai báo thông tin; tổng hợp báo cáo. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, chủ động phòng chống dịch bệnh.

– Phối hợp triển khai chương trình, kế hoạch của UBND quận về việc sử dụng rau, củ, quả và thực phẩm an toàn tại các bếp ăn của các nhóm trông giữ trẻ ngoài nhà trường.

– Thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, phòng chống dịch trong nhà trường.

– Tổ chức và giám sát việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, nhất là đối với hoạt động tiêm vắc xin phòng chống dịch cho học sinh.

– Phối hợp xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thực hiện giám sát, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời ổ dịch theo quy định.

– Đảm bảo các chế độ trực dịch theo yêu cầu. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

– Chủ động phòng chống dịch Tiêu chảy cấp do vi khuẩn Tả, Sốt xuất huyết, Cúm A/H1N1, Cúm A/H5N1, Viêm màng não do Não mô cầu, dịch do virut Zika gây nên, các dịch bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập và dịch bệnh theo mùa.

– Giám sát, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời khi có dịch theo quy định, không để dich bùng phát.

 • Các đoàn thể và tổ chức chính trị trong nhà trường

– Phối hợp với nhân viên y tế trong việc chỉ đạo và chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng dịch trong nhà trường.

– Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS tích cực tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cbản thân, gia đình và cộng đồng.

– Thực hiện tổng vệ sinh lớp học, nhà trường vào sáng thứ bảy hàng tuần.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

– Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của nhà trường tổ chức giao ban công tác phòng chống dịch định kỳ 01 quý/lần và giao ban đột xuất khi có dịch bệnh. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công.

– Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho Phòng GD&ĐT và y tế phường  để phối hợp xử lý dịch.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch năm học 2019-2020 của trường THCS Lương Yên. Ban giám hiệu yêu cầu CB-GV-NV, học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:  – Phòng GD&ĐT; (Báo cáo)  – BGH;(Chỉ đạo thực hiện)  – TPT, Y tế; (thực hiện)  – WebsiteTrường;  – Lưu: VT.             HIỆU TRƯỞNG