Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời trường THCS Lương Yên năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

(Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 08/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 4280/KH-BCĐTPXHHT ngày 27/9/2019 về kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019;

Thực hiện công văn số 4304/SGDĐT-GDTX-CN ngày 27/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

 Trường  THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập đối với việc hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống;

– Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội và đông đảo phụ huynh, học sinh trong địa bàn trường; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

II. Chủ đề:

“Tự học là một cách để xây dựng xã hội học tập”

* Thời gian:

Từ ngày  01/10 /2019 đến ngày 08/10/2019 Lễ khai mạc: Lúc  7giờ 30 ngày 5/10/2019 Lễ tổng kết Lúc 7h30 ngày 7/10/2019

* Thành phần:

– Toàn thể CB-GV- CNV và HS toàn trường.

– Đại biểu: Ban đại diện PHHS lớp, trường; Hội khuyến học phường Bạch Đằng; các tổ chức đoàn thể xã hội trong trường.

* Địa điểm: Trên sân trường

III. Tổ chức các hoạt động:

– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường: “Học tập để phát triển Quê hương đất nước”

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực. Cuối tuần lễ tổ chức tổng kết khen thưởng những điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động tốt.

– Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.

IV. Chương trình tổ chức trong ngày khai mạc

– Văn nghệ chào mừng;

– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

– Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

– Đại biểu phát biểu;

– Bế mạc.

V. Phân công nhiệm vụ

1. Bà Đinh Thị Phương Anh: Hiệu trưởng: Phụ trách chung

2. Bà Nguyễn Thị Việt Hà : Tổ trưởng tổ Xã hội – Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường. Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về Phòng giáo dục theo quy định.

3. Bà Lê Hoàng Anh Chủ tịch công đoàn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường… với những nội dung thiết thực.

4. Bà Lê Thị Hằng Nga: Bí thư chi đoàn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực.

5. Bà Trần Thị Trang: cán bộ thư viện: Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp, viết tin bài, các hình ảnh về cáchoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 cập nhật lên trang Web của trường.

6. Bà Đỗ Thị Phương Mai: Tổng phụ trách Đội: Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019. Chỉ đạo sắp xếp học sinh trong quá trình thực hiện buổi lễ.

7. Bà Nguyễn Thị Bích: Nhân viên văn phòng: In ấn, gửi giấy mời, kinh phí thực hiện buổi lễ.

Trên đây là kế họach “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2019”. Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các công việc được phân công.

Nơi nhận: – Phòng GD&ĐT quận; – Hội khuyến học phường Bạch Đằng; – Lưu VT.                   HIỆU TRƯỞNG                                                                Đinh Thị Phương Anh