Hội nghị trực tuyến giới thiệu SGK lớp 6 – điểm cầu số 6 THCS Lương Yên Môn : Nghệ thuật – Giáo dục công dân