Học sinh trường THCS Lương Yên được khám và tư vấn mắt và răng miễn phí do các bác sỹ của Bệnh viện quốc tế DND

Ngày 30/9 vừa qua, học sinh trường THCS Lương Yên được khám và tư vấn mắt và răng miễn phí do các bác sỹ của Bệnh viện quốc tế DND