Học sinh tiêu biểu lớp 8A1

5 học sinh 8A1 có điểm cao nhất kì thi giữa kì 1

1.Nguyễn Trần Thuý Hiền

2.Nguyễn Quỳnh Hương 3.

Phạm Nguyễn Bảo Ninh

4. Trần Duy Hưng

5. Nguyễn Tuấn Long.