Học sinh THCS Lương Yên đạt giải Cuộc thi Making your dreams come true do Trung tâm Tiếng Anh Atlantic phối hợp tổ chức

Cuộc thi Making your dreams come true do Trung tâm Tiếng Anh Atlantic phối hợp tổ chức, Chúc mừng 48/200 em học sinh đạt giải vòng 2 và 20/48 em tiếp tục đi tiếp vòng phỏng vấn.

Chúc các em bình tĩnh, tự tin và toả sáng.

Danh sách các em trường THCS Lương Yên