Học sinh tham khảo bài học trực tuyến môn Toán 9 : Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Chúc các con ôn tập tốt và không quên tương tác với thầy cô dạy Toán lớp mình để hiểu bài hơn nhé!