Học sinh lớp 7A1,7A2 trường THCS Lương Yên tham gia học tập trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.