Học sinh 9A1 tích cực ôn bài ở nhà trong mùa dịch Covid-19

Những ngày tháng đằng đẵng nghỉ học để phòng chống dịch Covid19, học sinh mà đặc biệt là học sinh cuối cấp phải thật nỗ lực để giữ nếp học và kiến thức. Nhớ trường lớp, nhớ thầy cô và rất nhớ bạn bè rồi đó. Mong mùa nắng đến đẩy lùi dịch bệnh và mùa thi dẫu không mong nhưng sẽ đến rất gần. Chúc các con chuyên cần, chăm chỉ❤❤❤ 9A1!