Học sinh 7A3 tích cực ôn bài ở nhà trong mùa dịch Covid 19