Trường THCS Lương Yên họp trực tuyến ngày 19/3/2020

Thực hiện Công văn số 769/SGDDT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Nhằm tăng cường các biện pháp nâng cao chất...

Học qua truyền hình Ngữ văn 9 ngày 18/3/2020: Cách làm bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý

Ôn tập VB thơ hiện đại Ngữ văn 9

Ngữ văn 9: Ôn tập VB Nhật dụng

Bài giảng Ngữ văn 8”Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn”của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần II

Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I.

Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I. Các em học sinh khối 8 học và trao đổi nội...

Ngữ văn: Viếng Lăng Bác (Viễn Phương)

Tham khảo Sơ đồ tư duy: Cách làm các dạng bài Nghị luận lớp 9

Ôn tập Ngữ văn 9: Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Ngữ văn 9: Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô Gia Văn Phái)