Trường THCS Lương Yên họp trực tuyến ngày 19/3/2020

Thực hiện Công văn số 769/SGDDT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Nhằm tăng cường các biện pháp nâng cao chất...

Dạy học trên truyền hình ngày 19/3/2020 môn Tiếng Anh lớp 9 – Unit 8. Học sinh lớp 9 cùng học nhé.

Chấm SKKN năm học 2019-2020 ngày 13/3/2020

Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trường THCS Lương Yên nghiêm túc thực hiện hoạt động thường niên vào 8h ngày 13/3/2020  Song song  với hoạt động Dạy – Học, viết  SKK...

Ôn tập Tiếng Anh 9 trên truyền hình ngày 12/3/2020

Ôn tập Tiếng Anh lớp 9 HKI

Tham khảo đề thi môn Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9.

Ôn tập Tiếng Anh 9: Thì hiện tại hoàn thành

Ôn tập Tiếng Anh 9: Thức giả định Subjunctive Mood

Ôn tập Tiếng Anh 9: Câu bị động Passivevoice

Ôn tập Tiếng Anh 9: Câu hỏi đuôi -Tag questisons