Thầy giáo Trần Anh Phong bài giảng sinh động hấp dẫn bộ môn Tiếng Anh

 Với phong thái tự tin và đầy sức trẻ, thầy giáo Trần Anh Phong đã truyền đạt tới học sinh lớp 8A1 những kiến thức Tiếng Anh vô cùng sinh động và hấp dẫn. Tiết...

Khai mạc hội giảng tổ văn thể ngoại ngữ

Hôm nay ngày 9/10/2020 trường THCS Lương Yên tổ chức khai mạc hội giảng. Ở tổ văn thể ngoại ngữ đồng chí Lê Anh Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  Đây là một...

Bài dạy Âm nhạc lớp 8: Ôn bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” và Tập đọc nhạc số 7 “Dòng suối chảy về đâu” do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện

https://drive.google.com/file/d/19jjTQNvf1CMiZ1YIRJXlT78bBkUpkXkd/view?fbclid=IwAR2YIB6fNr2X_LXGaO64E8ISLvIgWNW2lvuj7I__rm026ukgK-jGnoK9oyQ

Bài dạy Âm nhạc lớp 7: Tập đọc nhạc số 6 “Chu chim nho de thuong”và ôn bài hát “Ca chiu sa” do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1_IXQPuB9ewSwih972KhHwmrt33mXJ-za/view?fbclid=IwAR1DxsFGLLCnmayMkKonA1yeYrXq9X1z9zhgNX3JzlLAcsOA_SyoHG1Z5RM

Bài dạy môn Mỹ thuật lớp 8 do thầy giáo Phạm Quốc Hoàn – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tỷ lệ mặt người

https://drive.google.com/file/d/1VEuAo74XKezyUxxSVEO4vsJ1UZxZ5zkB/view?fbclid=IwAR07xQrEv8D1RNNRwfA7wbap_Q34FptbzAWL9IN5mbXlDAya9pnu_KoOs_o

Bài dạy môn Mỹ thuật lớp 8 do thầy giáo Phạm Quốc Hoàn – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tỷ lệ mặt người

https://drive.google.com/file/d/1VEuAo74XKezyUxxSVEO4vsJ1UZxZ5zkB/view?fbclid=IwAR2TnkZ_chwkWieTA4hvDOMQGthXVF7aeAhSZv40x6l9YU-JMzwQpqcpNXA

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 8 do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26 – Học bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” (Sáng tác Huỳnh Phước Liên)

https://drive.google.com/file/d/18h74MDGKvLPX2UHW8GZvbM-R7fvE3joo/view?zarsrc=30&fbclid=IwAR3MfSQR2gRckiT4uOc4AFSVFgXZi_RsPjDOOSoV_HYuDC9ad8u5GCe-kTM

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 7 do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26-Học bài hát “Ca-Chiu-Sa” (nhạc Nga – Tác giả Blante, viết lời Việt – Phạm Tuyên)

https://drive.google.com/file/d/1obJgAWQckcOAVO66KR2e0ni2YTf1UmrT/view?fbclid=IwAR2vCZbTmePYKj1bsTU1asBzmLrhi-Oi_pL8g7APAVTkC_YL0woZq4qt0Sk

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 6 do cô giáo Phan Thu Hà – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26 – Học bài hát “Tia nắng hạt mưa” (Nhạc Khánh Vinh, thơ Lệ Bình)

https://drive.google.com/file/d/1IirCB0vvUxmmlVsFNCo8txHrj8Ll_-MG/view?fbclid=IwAR0DKyOrDhQ4sdH7vOlHYy08-JHqpw-nS6NkkiMV4UPa_Ss4g8cWyjj7Qt4

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 9 dô cô giáo Phan Thu Hà – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 7: Học bài hát “Nối vòng tay lớn” (Tác giả Trịnh Công Sơn)

https://drive.google.com/file/d/18ILRnMEyn8c_cqAw7-eYIihtgBFtd–h/view?fbclid=IwAR06ThAev1hrJi06URSjZxjvXaTHaKNnf_r9f7CjEttGYbZ9APa9x7S8wWA