Bài dạy Âm nhạc lớp 8: Ôn bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” và Tập đọc nhạc số 7 “Dòng suối chảy về đâu” do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện

https://drive.google.com/file/d/19jjTQNvf1CMiZ1YIRJXlT78bBkUpkXkd/view?fbclid=IwAR2YIB6fNr2X_LXGaO64E8ISLvIgWNW2lvuj7I__rm026ukgK-jGnoK9oyQ

Bài dạy Âm nhạc lớp 7: Tập đọc nhạc số 6 “Chu chim nho de thuong”và ôn bài hát “Ca chiu sa” do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1_IXQPuB9ewSwih972KhHwmrt33mXJ-za/view?fbclid=IwAR1DxsFGLLCnmayMkKonA1yeYrXq9X1z9zhgNX3JzlLAcsOA_SyoHG1Z5RM

Bài dạy môn Mỹ thuật lớp 8 do thầy giáo Phạm Quốc Hoàn – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tỷ lệ mặt người

https://drive.google.com/file/d/1VEuAo74XKezyUxxSVEO4vsJ1UZxZ5zkB/view?fbclid=IwAR07xQrEv8D1RNNRwfA7wbap_Q34FptbzAWL9IN5mbXlDAya9pnu_KoOs_o

Bài dạy môn Mỹ thuật lớp 8 do thầy giáo Phạm Quốc Hoàn – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tỷ lệ mặt người

https://drive.google.com/file/d/1VEuAo74XKezyUxxSVEO4vsJ1UZxZ5zkB/view?fbclid=IwAR2TnkZ_chwkWieTA4hvDOMQGthXVF7aeAhSZv40x6l9YU-JMzwQpqcpNXA

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 8 do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26 – Học bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” (Sáng tác Huỳnh Phước Liên)

https://drive.google.com/file/d/18h74MDGKvLPX2UHW8GZvbM-R7fvE3joo/view?zarsrc=30&fbclid=IwAR3MfSQR2gRckiT4uOc4AFSVFgXZi_RsPjDOOSoV_HYuDC9ad8u5GCe-kTM

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 7 do cô giáo Thi Thị Kim Phương – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26-Học bài hát “Ca-Chiu-Sa” (nhạc Nga – Tác giả Blante, viết lời Việt – Phạm Tuyên)

https://drive.google.com/file/d/1obJgAWQckcOAVO66KR2e0ni2YTf1UmrT/view?fbclid=IwAR2vCZbTmePYKj1bsTU1asBzmLrhi-Oi_pL8g7APAVTkC_YL0woZq4qt0Sk

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 6 do cô giáo Phan Thu Hà – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 26 – Học bài hát “Tia nắng hạt mưa” (Nhạc Khánh Vinh, thơ Lệ Bình)

https://drive.google.com/file/d/1IirCB0vvUxmmlVsFNCo8txHrj8Ll_-MG/view?fbclid=IwAR0DKyOrDhQ4sdH7vOlHYy08-JHqpw-nS6NkkiMV4UPa_Ss4g8cWyjj7Qt4

Bài dạy môn Âm nhạc lớp 9 dô cô giáo Phan Thu Hà – GV trường THCS Lương Yên thực hiện: Tiết 7: Học bài hát “Nối vòng tay lớn” (Tác giả Trịnh Công Sơn)

https://drive.google.com/file/d/18ILRnMEyn8c_cqAw7-eYIihtgBFtd–h/view?fbclid=IwAR06ThAev1hrJi06URSjZxjvXaTHaKNnf_r9f7CjEttGYbZ9APa9x7S8wWA

Bài giảng môn Mỹ thuật 6 do thầy giáo Phạm Quốc Hoàn – GV trường THCS Lương Yên hướng dẫn: chủ đề: Khu nhà yêu thích – Tiết 2: Tạo bối cảnh không gian cho ngôi nhà

https://drive.google.com/file/d/1EBDI1Avk96r1Fuc6GgBimiite3CZADYl/view?fbclid=IwAR1pnv3WCz6q1haKSHJi4iq3MV4qGS6rArd6RFHVc43LN-nGZ0mlY9wnMFE

Âm nhạc 7 : Tiết 24 cô giáo Thi Thị Kim Phương

https://drive.google.com/file/d/1BSYH3zFqre-p4SGmsXT1uAynQqo0cX2H/view?fbclid=IwAR08E6Mslfx0WVbePRkr_RRpx_JN3BHUAJ6XvC1AZgVgkyxuhCvf1ckH5GQ https://drive.google.com/file/d/1BSYH3zFqre-p4SGmsXT1uAynQqo0cX2H/view?fbclid=IwAR08E6Mslfx0WVbePRkr_RRpx_JN3BHUAJ6XvC1A...