Cô Nhan Minh Hồng giảng bài : Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Cô giáo Nhan Minh Hồng giảng bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Trường THCS Lương Yên họp trực tuyến ngày 19/3/2020

Thực hiện Công văn số 769/SGDDT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Nhằm tăng cường cá...

Dạy học trên truyền hình môn Toán 9 ngày 17/3/2020: Phương trình bậc hai một ẩn

Học qua truyền hình Ngữ văn 9 ngày 18/3/2020: Cách làm bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý

Ôn tập VB thơ hiện đại Ngữ văn 9

Ôn tập Hình học 9: Góc nội tiếp

Ngữ văn 9: Ôn tập VB Nhật dụng

Bài giảng Ngữ văn 8”Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn”của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần II

Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I.

Bài giảng Ngữ văn 8 “Chiếu dời đô”(Lý Công Uẩn) của cô giáo Nguyễn Thị Thuý-Giáo viên trường THCS Lương Yên – Phần I. Các em học sinh khối 8 học và trao đổi nội...