Lớp 9A3 giải Nhất Trung Thu Toàn Khối 9

Lớp 9A3

Lớp 9A3 do cô giáo Nguyễn Thị Hiển làm chủ nhiệm