Hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam học sinh khối 7

Chiều qua ngày 17/10/2018 nhà trường đã tổ chức học sinh khối 7 tham gia hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam có cô giáo Đinh Thị Phương Anh – hiệu trưởng và cô giáo Nguyễn Thị Thúy chủ nhiệm lớp 7A1, cô giáo Nguyễn Thị Kim Phong chủ nhiệm lớp 7A4 đưa các em học sinh đi trải nghiệm.