Hình ảnh về hoạt động học tập trải nghiệm của các con 7A5

Hình ảnh về hoạt động học tập trải nghiệm của các con 7A5 do cô giáo Hồ Thị Ngọc làm chủ nhiệm