GÓC LƯU BÚT – LƯƠNG YÊN

Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cô, trò và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
Gió thoảng, mây bay…muốn kể thật nhiều…