Giới thiệu sách tháng 1

Điện Biên Phủ-hình ảnh và sự kiện
Hồ Chí Minh đã nói:
“Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi
chung của tất cả của dân tộc bị áp bức trên thế giới” Mỗi câu nói của Người đều mang
tới cho mọi người một chân lý trong cuộc sống,không chỉ với nước ta ,bạn bè quốc tế
mà mỗi câu nói ấy là một thé giới bí ẩn ,khám phá nó trẻ sẽ thấy một chân lý sáng ngời.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2004) được sự
cộng tác của viện bảo tàng Lịch sử Quân Sự Việt Nam, sự giúp đỡ của văn phòng Đại
Tướng Võ Nguyên Giáp và sự đóng góp tận tình của nhiều phóng viên lão thành …Báo
cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
xuất bản tập sách ảnh “Điện Biên Phủ- hình ảnh và sự kiện” Nhằm góp phần giúp bạn
đọc có nhiều điều kiện tiếp cận,tìm hiểu về trận chiến huyền thoại Điện Biên Phủ và
Đại tướng Võ Nguyên Giáp .Những hình ảnh được sưu tầm và biên tập công phu ,sự
kiện diễn ra trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ,đỉnh cao là cuộc tiến công chiến
lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta.
Qua những hình ảnh có thể bạn đã biết hoặc chưa từng biết đến thì hôm nay cuốn sách
đã tái hiện lại một cách hệ thống ,chân thực như chính chúng ta đang ở trong tình thế
ấy .Từ khi quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ cho đến ngày chiến dịch kết thúc
thắng lợi.Cuốn sách dầy 175 trang trên khổ 26 cm ,xuất bản vào năm 2004 là bức trang
toàn cảnh về sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp –một cây đại thụ ,vượt
qua phong ba bão táp ,sừng sững hiên ngang sống với lịch sử dân tộc mà không cần
tượng đồng bia đá.Sách là tập hợp một công trình nghiên cứu có giá trị đánh dấu chặng
đường chiến thắng ấy một cách đầy đủ ,khái quát và chính sác nhất. Từ đó nêu cao
truyền thống quyết chiến ,quyết thắng để giành những thắng lợi vĩ đại trên con đường
cách mạng mà Đảng, Bác Hồ ,nhân dân ta đã chọn.
Cuốn sách sẽ nhắc chúng ta nhớ về ngày tháng gian khổ mà hào hùng ấy,để chúng ta tự
hào về lịch sử của dân tộc ,tự hào vì chính trong khói lửa và nước mắt đã sản sinh ra
một thế hệ mới – thế hệ Hồ Chí Minh.Đây chính là một công trình trung thực và đầy đủ
nhất về tư liệu diễn biến trận Điện Biên Phủ qua hình ảnh bi thảm trải dài