Giao lưu trực tuyến: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh – Yêu thương thay vì trách phạt”

 

https://giaoducthoidai.vn/gltt/giao-luu-truc-tuyen-doi-moi-kiem-tra-danh-gia-hoc-sinh-yeu-thuong-thay-vi-trach-phat–EY6Fl1KGR.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&gidzl=I7tMCxD4As1EOTCririiPavcqJsjNYfeLsI1FACEAJrODDHdf0qbDmy_tMUcLtKzKcwFRM7D2ybZjqGkPG