Gia đình cán bộ công nhân viên tiêu biểu của trường THCS Lương Yên

Công đoàn ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020. Đó là sự  quan tâm đến công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cũng như công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, về công tác gia đình, về bình đẳng giới xây dựng hạnh phúc gia đình…

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Công đoàn ngành cũng thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cuộc sống gia đình. Trường THCS Lương Yên tiêu biểu có 2 đồng chí vinh dự được tặng bằng khen Đ/c Nguyễn Thu Hoàn  và Phạm Quốc Hoàn.