Em Bùi Mỹ Vân lớp 8A6 đạt Huy chương Vàng môn Karatedo cấp Thành phố năm học 2020 -2021