DU LỊCH HÈ TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN NĂM 2018

CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC THAM QUAN, DU LỊCH VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHO CBGVCNV HÈ 2018

Ngày 19/6/2018 công đoàn và nhà trường  sẽ tổ chức cho công đoàn viên đi tham quan, du lịch và học tập kinh nghiệm hè năm 2018 tại tỉnh Quảng Ninh với tinh thần an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, hiệu quả. 

Để chuẩn bị kinh phí cho chuyến đi trải nghiệm, công đoàn đã động viên công CBNV tham gia đông đủ ;  Đồng chí Đỗ Mạnh Cường chọn địa điểm ăn, nghỉ phù hợp với nơi đến tham quan với tiêu chí và mục đích:

 

– Đảm bảo an toàn về người, tài sản cá nhân; đi đúng lịch trình, đúng địa điểm.

– Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa CBGVCNV trong nhà trường thông qua chuyến đi.

– CBGVCNV được trải nghiệm: Tham quan các đảo tại đảo Cô Tô;

– Việc đi thực tế trải nghiệm góp phần nâng cao hiểu biết cho CBGVCNV về cảnh đẹp đất nước, làm phong phú thêm tư liệu nội dung bài giảng môn Khoa học tự nhiên trong chương trình bậc học, về thiên nhiên đất nước con người Việt Nam./.