Quy định giờ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trường THCS Lương Yên

Thời khóa biểu trường THCS Lương Yên năm học 2020 – 2021

Danh sách học sinh lớp 6 trúng tuyển trường THCS Lương Yên năm học 2020 – 2021

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021: Lương Yên – Nơi cháp cánh ước mơ

Kết thúc một năm học đáng nhớ trong cuộc đời học trò của lứa học sinh niên khóa 2016-2020 dưới mái trường THCS Lương Yên mến yêu. Mùa thi chuyển cấp năm nay với các...

Thông báo Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2020-2021

Kết quả thi vào 10 của THCS Lương Yên xếp thứ 40/638 trường toàn Thành Phố và xếp thứ 7/18 trường trong Quận Hai Bà Trưng.

Kết quả thi vào 10 của THCS Lương Yên xếp thứ 40/638 trường toàn Thành Phố và xếp thứ 7/18 trường trong Quận Hai Bà Trưng.

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019-2020

C KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020 Thực hiện  Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;...

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên  Năm học 2019 – 2020 Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về...

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên  Năm học 2018 – 2019 Căn cứ văn bản số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh...