Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2020 trường THCS Lương Yên

BÁO CÁO Tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020)

PHÒNG GD ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:       / BC-THCSLY Quận Hai Bà...

KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em năm 2020 trường THCS Lương Yên

KH phát triển văn hóa đọc Quận Hai Bà Trưng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

KẾ HOẠCH Triển khai dạy học trên truyền hình và dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid19

Lịch công tác tháng 4 trường THCS Lương Yên

MỘT SỐ LƯU Ý Về việc điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

   PHÒNG GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG            BỘ PHẬN TRUNG HỌC CƠ SỞ       MỘT SỐ LƯU Ý Về việc điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian...

Kế hoạch Triển khai dạy học trên truyền hình và dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19

KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động dạy – học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19.

KH của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19