Kế hoạch Liên hoan hát tiếng anh Thành phố Hà Nội.

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XV (23/11/2004 – 23/11/2019) và Liên hoan văn nghệ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù quận Hai Bà Trưng 2019.

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trường THCS Lương Yên năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trường THCS Lương Yên...

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH Triển khai công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH Triển khai công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2019- 2020 Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào...

KẾ HOẠCH Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020

  KẾ HOẠCH Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020           Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục v...

KẾ HOẠCHTriển khai công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH Triển khai công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2019- 2020 Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào...

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch sốt xuất huyết trường THCS Lương Yên

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch sốt xuất huyết Thực hiện Công văn số 3347/UBND-KGVX ngày 05/8/2019 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Căn cứ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

     Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số...

Rà soát chuẩn bị triển khai xét tặng danh hiệu NGNN, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.