KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019-2020

C KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020 Thực hiện  Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;...

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên  Năm học 2019 – 2020 Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về...

KH triển khai các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch triển khai các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch an toàn giao thông năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH” Cuộc thi “Vẽ bìa sách mà em yêu thích” Trường THCS Lương Yên  xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách”, cụ thể như sau...

Công văn số 106/PGD&ĐT ngày 25/03/2019 V/v chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019

KH Tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành GD&ĐT năm 2019

KH Tăng cường phòng, chống các bệnh đông xuân và đảm bảo công tác ATTP tại các CSGD