Tổ chức hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy quận Hai Bà Trưng

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN           Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT...

Kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quận Hai Bà Trưng, ngày    ...

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2019 – 2020

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số: 64 /QĐ-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8...

Triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương- an tâm tiến bước”

Công văn thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa

Kế hoạch bảo vệ Tài nguyên môi trường

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019-2020

C KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020 Thực hiện  Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;...

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên  Năm học 2019 – 2020 Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về...

KH triển khai các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng