Hội nghị cán bộ công chức , viên chức trường THCS Lương Yên năm học 2020 – 2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học, chiều  ngày 9/10/2020, Trường THCS Lương Yên  đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác HS và hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2020 – 2021

Thông báo Lịch tựu trường của học sinh trường THCS Lương Yên 2020 – 2021

Kế hoạch đón học sinh khối 6 trường THCS Lương Yên

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:      /KH- THCS LY   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quận Hai Bà...

Triển khai cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long- Hà Nội

Công văn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021

Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2020 trường THCS Lương Yên

BÁO CÁO Tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020)

PHÒNG GD ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:       / BC-THCSLY Quận Hai Bà...

KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em năm 2020 trường THCS Lương Yên

KH phát triển văn hóa đọc Quận Hai Bà Trưng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030