KH triển khai các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch triển khai các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch an toàn giao thông năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH” Cuộc thi “Vẽ bìa sách mà em yêu thích” Trường THCS Lương Yên  xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách”, cụ thể như sau...

Công văn số 106/PGD&ĐT ngày 25/03/2019 V/v chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019

KH Tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành GD&ĐT năm 2019

KH Tăng cường phòng, chống các bệnh đông xuân và đảm bảo công tác ATTP tại các CSGD

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019

U Ộ KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019 Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống...

Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách”

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN Số: /KH-THCS LY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập – Tự do – Hạnhphúc                              QuậnHaiBàTrưng, ngàythángnăm...