Dạy học trên truyền hình môn Toán 9 ngày 17/3/2020: Phương trình bậc hai một ẩn